Em học Y Đa Khoa , nhưng lại thích Răng Hàm Mặt hơn ... vậy sau khi học Y Đa Khoa , e có dc học chuyên sâu bên RHM để làm Nha sĩ hok ạh ! mọi người tư vấn giúp em ạ !