Nội dung bài viết

hai trăm cộng mười bằng bao nhiêu?(trả lời bằng số)