Nội dung bài viết

Một cộng bảy bằng bao nhiêu?(trả lời bằng số)