Nội dung bài viết

mười một cộng bảy bằng bao nhiêu? (trả lời bắng số)