Nội dung bài viết

Ba trăm bốn mươi bảy cộng bảy bằng bao nhiêu? (trả lời bằng số)