Nội dung bài viết

Hai mươi lăm nhân ba bằng bao nhiêu?(trả lời bằng số)