https://phongchongcontrung.vn/wp-content/uploads/2019/09/diet-moi-tai-ngo-quyen-hai-phong-850x491.jpg

Ngô Quyền là 1 quận nội thành thuộc Thành phố Hải Phòng, nằm vè phí Đông Bắc. Quận Ngô Quyền...