Thưa bác sĩ, cháu bị đau nửa đầu Migraine, đã dùng thuốc valproic, flunaiine, paracetamol một thời gian và có đỡ, giờ cháu bị đau lại và đau nhiều hơn, nhiều khi bị đau sang cả mắt trái. Cháu có đo...