Em đang phân vân giữa ngành Y sĩ và Dược sĩ trung học, cả 2 em đều thích như nhau
Các anh chị cho em hỏi :
1. Ngành nào dể học hơn, vì học lực em chỉ tốt nghiệp bổ túc
2. Khi ra trường thì ngành...