(SGGP).­ Tập đoàn Samsung vừa ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup về việc đưa các ứng dụng công nghệ thông "minh vào môi trưòng giáo dục ­ đào tạo cũng như các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt khác của Egroup. Với thế mạnh về công nghệ, Samsung mang đến các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm học tập phong phú như: bảng tương tác điện, tử Samsung Fỉip, eBoard, kính thực tế ảo VR... Bên cạnh đó, các thiết bị giảng dạy số như màn hình LED, màn hình ghép Video Wall kết hợp máy tính bảng Samsung Galaxy, giúp học viên và giáo viên tương tác dễ dàng hơn. Samsung Knox hỗ trợ các ứng dụng đào tạo từ xa, phục vụ quá trình học tập của học viên và quản lý từ giáo viên... Ký kết hợp tác này kỳ vọng tạo ra xu hướng giáo dục mối bằng cách áp dụng công nghệ vào giáo dục và đào tạo, mở ra kỷ nguyên giáo dục 4.0. Theo ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, việc hợp tác vói Tập đoàn Samsung góp phần giúp Egroup tiếp cận nhaiíh và sâu rộng hơn với các công nghệ hiện đại nhất, giúp việc học tập và giảng dạy trỏ nên thông minh, sáng tạo và thú vị hơn.