Tình hình mẹ em vừa mổi sa bàng quang xong.và em muốn hỏi bác sĩ là sa bàng quang có tái phát lại ko bác sĩ?và cách phòng tránh là gi?