Em và bạn trai có quan hệ nhưng bạn trai kh xuất tinh cũng không có khoái cảm, . Và có thể có thai không ạ.