con nhỏ của tôi mới được gần một năm thì tôi lại phát hiện mình có thai. Đến phòng khám tư nhân siêu âm thì thai nhi chưa đc 4 tuần tuổi, kích thước 6mm, như thế tôi đã có thể dùng phương pháp phá thai bằng thuốc chưa?