bác sĩ cho em hỏi, chất nhờn khi QH khả năng có thai cao không? Bạn trai em, lúc mang bcs lỡ dính ra bao. Em QH vào ngày thứ 19 chu kì (28-31)