Xin chào các bác sĩ ah.

Huyết trắng của cháu rất bình thường, không hiểu sao tháng này lại có màu nâu sẫm. Không hề có biểu hiện gì lạ cả ngứa,rát, đỏ hay có mùi.

Cháu rất lo lắng, không biết tại sao. Các bác sĩ giúp cháu với >"<