Em quan hệ với bạn trai 1 lần, có dùng bcs và sau đó mấy ngày ở âm đạo của em ra rất nhiều máu đen, chỉ 1 ngày duy nhất từ đó đến hôm nay được 3 ngày, vậy bác sỹ cho e hỏi e bị làm sao, có nặng không ạ!