Các mẹ ơi, mình thấy Thu Cúc có dv đẻ được chăm sóc chu đáo viện quốc tế hẳn hoi mà có 7.5 triệu thôi, đugns hơn 1 tẹo so với mình đẻ tập đầu ở viện công. Có mẹ nào đk sinh ở đây chưa ạ.