Bs cho e Hỏi! cái ấy của e và bạn gái e co chạm vào nhau nhug khi đó e còn mac quần nhỏ bạn gái e thì không (e chưa xuất tinh). Bọn e gần nhau vào ngày 28/5 còn ngày co kinh cua bạn gái e là ngay 14/6. tới h là đã trễ 3 ngày mà bạn gái e vẫn chưa có k. vậy bạn gái e có nguy cơ có thai không thưa bs? (e đang rất lo lắng)