thưa bác sĩ e có vòng kinh k đều .và ít khj quan tâm đến ngày ra sao ,vừa rồj e và ng ấy qhtd vs nhau ,sau khj e đã hết bj dc 5 ngày lúc .qhe x e có uống thuoc ttkc mifentra 10 .và k thấy t dung phụ j hết .vây thưa bsi như trường hợp trên thj̀ có thaj ngoaj y muon k ak .