Trích dẫn Gửi bởi Đông Phương Xem bài viết
Đang bầu bì lấy cao răng có tốt không nhở?
Bầu thì vẫn lấy cao răng bình thường bạn nhé !