Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi vấn đề sau:
Hôm trước tôi đi siêu âm dạ dày, họ có nói rằng trong dạ dày của tôi có cái "Lách phụ", tôi không hiểu Lách phụ là gì và nó có gây nguy hiểm gì hay không?
Xin cảm ơn!