Tại sao phải làm study?
Trong Crohn's Disease, Hiệu quả và sự an toàn của việc dùng cả hai thuốc trên chung với nhau hay riêng rẽ : hiện nay chưa rõ.
Sẽ review bài này sau.

Bài này đến kịp thời, để trả lời các đồng nghiệp thuộc khu GastroEnterology ở Boston: B.nhân caucasian, đàn bà, 60 tuổi, (tôi xem consultation về hematology cho b. nhân này cách đây mười năm) bắt đầu tìm ra có cục huyết tĩnh mạch sâu (Deep venous thrombosis - DVT) chân phải, 3 tháng sau đó lại tìm ra DVT ở chân trái (Đây là bnhân đầu tiên trong practice riêng tìm ra b. nhân bị G20210A mutation - lúc đó chỉ mới bắt đầu đuợc mô tả trên hematology literature của thế giới: cũng gọi là factor II mutation).

Cho bnhân uống Warfarin, tuy nhiên bnhân lúc đó cũng mới tìm ra Crohn's disease, và (với Coumadin) b. nhân bắt đầu chảy máu ở ruột non đưa đến thiếu máu đáng kể (Hemoglobin xuống duới 8 g/dL, Hct dưới 25%). Sau khi cho truyền máu đỏ, chữa bằng Ferrous Sulfate liều "tiêu chuẩn" (hay "bình thường" - standard): 325 mg PO ngày uống 3 viên, vẫn không kịp đưa HGB lên.
Vì thế, cho truyền sắt vào tĩnh mạch, nhưng phải bỏ ngang (discontinued): bệnh nhân đi vào vào shock vì phán ứng với sắt và từ đó không cho sắt theo lối này (intravenous) được.
Sau đó chảy máu ruột tạm bớt đi với liều Steroid cao và 6-Mercaptopurine (giữ cho Hct > 33% bằng Ferrous Sulfate loại thuốc nước, với một liều cao hơn nhiều).

Cách đây 6 năm, tìm ra ung thư vú ở vú phải, hạch ở nách positive. Sau đó quyết định giải phẫu cắt bỏ một phần vú và tái tạo vú. Ung thư vú cho đến nay không trở lại (clinically NED : No Evidence of Disease). (Estrogen Receptor negative).

Bệnh Crohn's của bnhân chỉ hơi yên lặng (quiescent) trong mười năm qua, nhưng nay bắt đầu bộc phát (flared up), và các studies gần đây cho thấy steroid và các thuốc khác không còn hiệu quả cho Crohn's disease ở bnhân này.

Nay các chuyên viên gastroenterology muốn dùng Infliximab, Azathioprine và họ hỏi ý kiến của bạn trong truờng hợp này: sự an toàn (về phía hematology / oncology) của thuốc này, với bệnh sử của bnhân như trên, đặc biệt trên khía cạnh bnhân đã từng có ung thư vú.

NTM


Bs Nguyễn tài Mai, Chuyên Khoa Nội Thương, Ung Thư và Bệnh Máu

Nguồn: Y dược ngày nay

Bacsi.com