Một bệnh nhân nam 45 tuổi , từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh .Khoảng nửa tháng dần đây thấy người yếu mệt , ăn mất ngon ,sốt nhẹ về chiều nhiệt độ dao động khoảng 37,5 độ . Dần dần xuất hiện cổ trướng , gan , lách không sờ thấy .Không có tuần hoàn bàng hệ .chọc cổ trướng thấy dịch màu hồng nhạt , albumin 40g/lít , phản ứng rivanta (+) , có nhiều tế bào lympho .
Anh chị nghĩ bệnh nhân có khả nawg mắc bệnh gì :
Để chẩn đoán xác định , nên thăm dò những gì ?
Cần chẩn đoán phân biệt với bệnh nào ? và thăm dò những gì để giúp cho chẩn đoán phân biệt này ?