bác sĩ cho cháu hỏi dạo này thỉnh thoảng cháu bị ợ hơi thấy có mùi bạc hà chẳng rõ vì sao. mà cháu có ăn bạc hà bao giờ đâu. có phải cháu bị đầy hơi khó tiêu không ạ?