Do trước đây mình có thói quen ăn no căng bụng, mình tự hỏi có khi nào dạ dày của mình chịu không nổi bị nứt hoặc rò rỉ mà mình không biết không? Có dấu hiệu gì để nhận biết trường hợp này xảy ra không? Mong được tư vấn, mình rất cảm ơn.