Theo thống nhất của các nhà nội soi họp tại Sydney năm 2000, chia hình ảnh viêm dạ dày trên nội soi làm 7 thể bao gồm viêm dạ dày trợt lồi, viêm dạ dày trợt phẳng, viêm dạ dày phì đại, viêm teo dạ dày, viêm dạ dày trào ngược dịch mật, viêm dạ dày xuất huyết và viêm dạ dày xung huyết...
chi tiết xem tại:
http://www.benhhoctieuhoa.com/index....d=84&Itemid=39