Tôi có đi xét nghiệm máu và kết quả như sau
Lym 21 (25-45%)
Mono 14.6 (3-9%)
Xin hỏi những chỉ số này nói lên điều gì, có thế biết đươc tôi bị bệnh gì ko