Tuyến giáp ở ngay trước cổ, có hình cánh bướm, sản xuất các hormones có tác dụng kiểm soát quá trình trao đổi chất để cung cấp năng lượng nuôi cơ thể. Rối loạn tuyến giáp có thể khiến kích thích hoặc trì hoãn quá trình trao đổi chất bằng cách gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hormones.