Bố em bị tiểu ra máu, nước tiểu đỏ lắm, phải nằm bệnh viện Việt Đức nửa tháng.
Bây giờ đã hết, nhưng không thấy bác sĩ nói rõ về chế độ ăn,
Có bác nào biết về bệnh này cho em hỏi về chế độ ăn uống ạ.