Gia đình tôi đã có người phải chạy thận nhân tạo,nên tôi hiểu được nỗi khổ của những người phải chạy thận nhân tạo như thế nào.hiện anh tôi đã ghép thận thành công tại bv trung ương huế,vì thế ai có điều kiện để ghép thận cho người thân tôi xin tận tình giúp đở mà không đòi hỏi gì.ai cần lh 0935862660