em đi khám siêu âm bác sĩ nói em bị nang tuyến thượng thận 27x24 mm cho em hỏi có sao không và cách điều trị như thế nào.