Tôi đang điều trị mụn trứng cá chưa khỏi thì lại đi mổ cắt toàn bộ tuyến giáp được 1 tháng . Nay muốn điều trị mụn tiếp có ảnh hưởng gì không. Rất mong được Bác sỹ và mọi người tư vấn!!!