nam tuổi 24 cao 1m70 sức khỏe tốt... giá cả có thể thương lượng