mình thi vào bách khoa và Y Dược HCM
nay mình không biết chonj ngành nào vì mình thích làm cả bác sĩ lẫn kĩ sư
mình thấy tay chan bị đổ mò hồi và còn hơi rung tay nữa.hjx
liệu mình có thể làm bác sĩ???
Nhờ các bạn tư vấn giúp mình gấp