nam 24t không bệnh tật, hiến thận nhóm máu o, đã xét nghiệm tổng quát, có giấy tờ đầy đủ, cha mẹ đứng ra ký bảo lãnh
liên hệ 0946541035( điện thoại hết tiền, vui lòng đừng nhắn tin)