tôi đang ở Hồ Chí Minh ! vì điều kiện kinh tế cần giải quyết tôi cần bán 1 quả thận gấp . nhóm máu B, chưa xét nghiệm . ai quan tâm xin liên hệ trực tiếp qua số: 01649390673