Chào các anh chị em và các bạn trong diễn đàn!
Hiện tại mình đang có người thân chuẩn bị mổ và cần máu gấp, mà nhóm máu hiếm (B-) nên rất khó kiếm.
Mình viết bài lên đây mong rằng ai có cùng nhóm máu này có thể giúp đỡ mình với.
Xin cảm ơn!