E cần tìm thận nhóm máu B để ghép thận cho người nhà.
Yêu cầu là người miền Bắc, có gia đình đồng ý, giấy tờ đầy đủ.
Chấp nhận qua trung gian. Liên hệ 01678.830.571
Xin cảm ơn