Hiện nay tôi đang mắc bệnh thận rất nặng, các con tôi thì đang còn nhỏ dại. Gia đình tôi tha thiết mong tìm được người hiến thận nhóm máu AB.
Chúng tôi vô cùng cảm ơn và hậu tạ chu đáo.

Nếu ai có thể hiến thận xin liên hệ với Anh Khánh theo số điện thoại: 0912137942.
Mọi thông tin của người cứu mạng chúng tôi hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật.