Xin chào cả nhà, em là Lan anh. Em trai em cũng đã bị mắc bệnh thận lâu rồi, hiện nay gia đình cũng muốn giúp em trai em có được cuộc sống khỏe mạnh như nhiều người. Em muốn hỏi nhà mình có ai có lòng tốt muốn hiến thận giúp em trai em ( nhóm máu O) xin liên hệ số điện thoại chú Thạch: 0915843548. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!