hiện tại e đang nợ 1 số tiền lớn mà không có khả năng xoay xở để trả. e ở Hà Nội năm nay 25t nhóm máu 0. nếu ai cần thì liên hệ 01628425591