tôi là giáo viên tại 1 trường tiểu học ở thành phố bắc ninh
năm nay 24 tuổi
nam sức khỏe tốt
ai có nhu cầu hãy gọi số 0947367943