mình cần tiền trả nợ nên muốn hiến gan, thận ai có nhu cầu thì liên hệ mình theo số 01685. 250 064 - mình năm nay 25 tuổi - không tiền án tiền sự, không mắc bệnh truyền nhiễm, suc khỏe tốt - có đầy đủ giấy tờ - Nhóm máu B