tên Anh
sinh ngày 26/9/1991
quê tuyên quang
không tiền án tiền sự
( có giấy xác nhận)
cần bán thận giá tu100-200tr( thỏa thuận sau)
dt 01677619377