Tôi cần bán một quả thận nhóm máu O, có giấy tờ đầy đủ. Không qua trung gian. Ai quan tâm vui lòng liên hệ: 01627322980