E cần tiền bán 1 bên thận . Nhóm máu O . Ở HCM
E chỉ tiếp những người muốn mua thật sự. ai đùa zỡn + trêu trọc đừng điện thoại phá e ạ .
LH: 01288838394 - Mi