Mình cần bán thận nhóm máu B tại HN, do ngại chuyện xác nhận của địa phương nên tiếp tất cả các bạn mô giới lo giấy tờ,giá cả thỏa thuận từ 150-200tr
có gì liên hệ mình 0986 217 027
Mình SN 90, hoàn toàn khỏe mạnh ko bệnh tật