tôi năm nay 23t, nam giới, khỏe mạnh. tôi gặp khó khăn nên cần bán thận nhóm máu B ..... ai cần lh 0983882083.... rất gấp