tôi đang cần 1 số tiền để trang trai nợ lần.... cần bán 1 quả thận nhóm máu AB... ai có nhu cầu lh:https://www.facebook.com/hai.tranvan.353