Nam 24 tuổi. Sức khỏe bình thường. ko rượu bia. chưa rõ nhóm máu. nhưng chắc 100% là ko HIV. ai cần liên hệ